اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  academic-mock

  مدیر سایت فونتیک tarjome.admin
  آذر 13 ام, 1399
  academic-mock بدون دیدگاه

  Academic IELTS Test No.7

  آزمون آیلتس آکادمیک- آزمون های مندرج در سایت مطابق با آزمون های استاندارد و بر اساس قالب کتاب های کمبریج و سایر منابع روز طراحی شده اند.

  بیشتر بدانید
  مدیر سایت فونتیک tarjome.admin
  دی 12 ام, 1398
  academic-mock بدون دیدگاه

  Academic IELTS Test No.6

  آزمون های استاندارد آیلتس- آزمون های مندرج در سایت مطابق با آزمون های استاندارد و بر اساس قالب کتاب های کمبریج و سایر منابع روز طراحی شده اند.

  بیشتر بدانید
  مدیر سایت فونتیک tarjome.admin
  آذر 27 ام, 1398
  academic-mock بدون دیدگاه

  Academic IELTS Test No.5

  Academic IELTS Mock-Writing No.5 Academic IELTS Mock-Speaking No.5

  بیشتر بدانید
  مدیر سایت فونتیک tarjome.admin
  خرداد 22 ام, 1398
  academic-mock بدون دیدگاه

  Academic IELTS Test No.4

  Academic IELTS Mock-Writing No.4 Academic IELTS Mock-Speaking No.4

  بیشتر بدانید
  مدیر سایت فونتیک tarjome.admin
  خرداد 22 ام, 1398
  academic-mock بدون دیدگاه

  Academic IELTS Test No.3

  Academic IELTS Mock-Writing No.3 Academic IELTS Mock-Speaking No.3  

  بیشتر بدانید