اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  ویرایش تخصصی یا علمی یا محتوایی

  موسسه فونتیک ارائه دهنده خدمات ترجمه رسمی، ترجمه غیر رسمی و ویراستاری، خدمات ویراستاری خود را در قالب ویرایش تخصصی، علمی یا محتوایی ارائه می دهد.  ویرایش تخصصی، علمی یا محتوایی شامل موارد زیر می باشد:

   

  • اصلاح، تنظیم و جابه جایی مطالب برای انسجام و یک دستی نوشتار

  •  افزایش برخی نکات فراموش‌شده، جافتاده در متن یا پاورقی

  • بازبینی و تصحیح مطالب نادرست، متناقض و غیرعلمی، توضیح، یادآوری یا پیشنهاد ضروری در پاورقی

  •  حذف، کاهش یا تلخیص مطالب تکراری، غیرضروری، غیرمستند، مبتذل، نامتعارف، سست و ضعیف

  • مقابله متن با اصل 

  در صورتی که تمامی موارد برای ویرایش مد نظر شما است تنها با انتخاب گزینه ویرایش تخصصی، علمی یا محتوایی تمامی موارد  انجام خواهد پذیرفت. در غیر این صورت با انتخاب هریک از زیر مجموعه ها به صورت جداگانه موارد درخواستی مورد نظر شما اعمال خواهد شد.

  برای ارسال فایل خود اینجا را کلیک کنید