اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  در صفحه مربوط به ثبت پروژه چه اطلاعاتی را باید وارد کنم؟

  در ابتدای صفحه شماره پروژه مخصوص فایل شما درج شده است. این شماره را باید تا انتهای فرایند کاری به خاطر داشته باشید. گزینه بعدی انتخاب موضوع تخصصی متن است. از انجاییکه متون شما بر اساس تخصص مترجم برای آن ها ارسال می گردد، بهتر است این بخش را به طور دقیق کامل بفرمایید. زبان مبدا و مقصد گزینه بعدی است که بایستی مشخص بفرمایید. مواردی که به جز متن اصلی برای ترجمه مدنظر دارید را مشخص بفرمایید (به صورت پیش فرض تنها عناوین شکل ها و جداول ترجمه می شود). سپس فایل های خود را با پسوندهای مجاز در سایت بارگذاری کنید. در صورتی که تاریخ دریافت پروژه برای شما بسیار اهمیت دارد تاریخ مورد نظر خود را درج کرده و در انتها اگر توضیح خاصی برای مترجم در نظر دارید در قیمت مربوطه وارد کرده و سپس دکمه ارسال را بزنید.