اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  در صورتی که مشتری از کیفیت متن رضایت نداشت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

  در صورتی اعتراض مشتری مبنی بر پایین بودن کیفیت متن، کارشناسان ما موضوع مورد نظر  را بررسی کرده و در صورت تایید موارد مطرح شده فایل  مجددا به مترجم/ویراستار جهت رفع ایرادات ارسال می گردد. فرایند اصلاح و ویراستاری مجدد فایل بایستی کمتر از ۲۴ ساعت به طول انجامد. تیم ما تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مشتری به کار می برد. در صورتی که بعد از ویرایش و به تشخیص کارشناس باز هم نتوانستیم نظر مساعد مشتری را جلب نماییم، مبلغ پرداختی در حساب کاربری وی مجددا شارژ شده و هزینه ای بابت انجام کار به شما تعلق نمی گیرد. در صورت تکرار مجدد این مورد از لیست مترجمین حذف خواهید شد.