اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  قبل از ارسال مدارک چه کارهایی را باید انجام دهم؟

  قبل از ارسال مدارک خود به دارالترجمه لطفا ابتدا قوانین مربوط به ترجمه مدارک رسمی را مطالعه و سپس مراحل زیر را انجام دهید.

  • جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز
  • اخذ تاییدیه های مربوطه از ادارات و سازمانهای ذیربط. مدارک و اسناد بایستی تاییدیه لازم را داشته باشند تا قابل ترجمه باشند.
  • تحویل اصل مدارک برای ترجمه برای اخذ تأییدیه دادگستری و  امور خارجه ضروری است
  • فرصت کافی برای ترجمه و تأیید انها در نظر بگیرید
  • نوع سند و مدرک مورد نیاز را از مرجع ارایه ترجمه ‌بپرسید
  • تعداد نسخه ترجمه مورد نیاز را از مرجع ارایه ترجمه ‌بپرسید
  • اشکال موجود در سند یا مدرک قبل از مراجعه به دارالترجمه با مراجعه به مرجع صادر کننده برطرف کنید
  • ارایه اصل پاسپورت ، کپی یا هجی (spell) کلیه اسامی خاص (اعم از نام افراد یا شرکت‌ها) جهت پرهیز از مغایرت