اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  شروط حقوقی لازم برای ترجمه اسناد رسمی چه مواردی هستند؟

  قوانین مربوط به ترجمه اسناد رسمی

   

  لطفا جهت ترجمه مدارک رسمی خود موارد زیر را در نظر داشته باشید. در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه موسسه فونتیک نخواهد بود.

   

  شرایط ترجمه شناسنامه / کارت ملی :

  • شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید  عکس دار باشد .
  • شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تایید است .
  • چنانچه هریک از وقایع اربعه در شناسنامه افراد بالغ  قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است .
  • در کلیه صفحات شناسنامه بالای ۱۵ سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عینا ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت : (تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند درشناسنامه ثبت نگردیده ) توسط مترجم الزامی است .
  • تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماما باید درج شود .
  • قید شماره سریال ، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیله مترجم الزامی است .
  • تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد .
  • تحویل اصل شناسنامه
  • خوانا بودن و بدون خط خوردگی
  • در صورت متاهل بودن، بایدمشخصات همسر در صفحه مربوطه به طور کاملا و واضح قید شده و دارای مهر برجسته مربوط به دفترخانه رسمی ازدواج باشد (در صورت طلاق نیز باید مشخصات درج و مهر دفترخانه خوده باشد).
  • در صورت دارا بودن فرزند، مشخصات هر فرزند باید درج و جلوی آن مُهر مربوط به اداره ثبت احوال درج شده باشد.
  • نیاز به اِسپل لاتین نام تمام افراد می باشد.
  • اصل کارت ملی قابل ترجمه و تایید است.

   

  شرایط ترجمه سند ازدواج و طلاق :

  •  سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است . برای ترجمه رسمی سند ازدواج (عقدنامه) نیاز به اصل سند ازدواج می باشد و جهت تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت خارجه، علاوه بر اصل سند ازدواج نیاز به شناسنامۀ یکی از زوجین می باشد. شناسنامه ای که جهت تائید ترجمه سند ازدواج (عقدنامه) نزد دادگستری و خارجه به ترجمه پیوست می شود، باید در صفحه مربوط به مشخصات همسر تمام اطلاعات لازم در این صفحه موجود و دارای مُهر برجسته دفترخانۀ ازدواج باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی سند ازدواج خودداری خواهند کرد.

   

  • اصل سند ازدواج. شناسنامۀ یکی از زوجین (که در صفحه مربوط به مشخصات همسر، کلّ اطلاعات مربوطه درج و مُهر برجسته دفترخانۀ رسمی ازدواج داشته باشد. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی ( عراقی و افغانستان ) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزرات کشور و با مهر و ماضاء معرفی شده قابل ترجمه و تایید است ازدواج موقت و اقرار بزوجیت در صورتی ترجمه و تایید می شود که مثل اقرار نامه در سر برگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد قید شروط ضمن عقد زوجین در ترجمه الزامی است
  • سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تایید است.

   

  حکم و رونوشت طلاق

  • جهت ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق، نیاز به اصل رونوشت یا حکم می باشد که البته باید دارای مُهر برجسته دفتر رسمی ازدواج و طلاق باشد. جهت تائید ترجمه رسمی حکم یا رونوشت طلاق نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به اصل شناسنامه یکی از طرفین طلاق می باشد که باید در شناسنامه مورد نظر اطلاعات مربوط به طلاق صورت گرفته درج شده باشد.

   گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

  • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است و از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

   شرایط ترجمه کارت پایان خدمت / معافیت

  • کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است
  • با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود لکن کپی برابر با اصل آن قابل تایید نیست .
  • همچنین گواهی های صادره از نیروهای انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تایید می باشد.

   شرایط ترجمه گواهینامه رانندگی

  • گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تایید می باشد. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه  نیز قابلیت ترجمه و تایید را داراست ترجمه و تایید و برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی فاقد منع قانونی است.

   شرایط ترجمه سند مالکیت خانه / زمین / ماشین / املاک

  • جهت ترجمه رسمی سند ملک نیاز به اصل سند می باشد که باید دارای مُهر برجسته دفترخانه رسمی باشد. این مُهر دالِّ بر قانونی بودن سند می باشد. هر سندی که فاقد ایم مهر باشد، ترجمه رسمی آن و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت خارجه امکان پذیر نمی باشد و به عنوان سند جعلی به حساب خواهد آمد.
  • شرایط ترجمه رسمی سند و تائید آن به شرح زیر می باشد:
  •  ۱. اصل سند.
  •  ۲.مُهر برجسته دفترخانه رسمی اسناد

   شرایط ترجمه وکالتنامه

  • ترجمه رسمی وکالتنامه از زبان فارسی به دیگر زبان ها و از تمام زبانها به زبان فارسی برای ترجمه رسمی تمام وکالتنامه ها و در هر زمینه ای که باشند، باید این وکالتنامه ها در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم شده باشند و دارای مُهر برجسته دفتر اسناد رسمی باشند. ترجمه رسمی وکالتنامه صرفاً نیاز به اصل وکالتنامه دارد امّا در صورتی که ترجمه نیاز به تائید دادگستری و وزارت خارجه داشته باشد، نیاز به اصل شناسنامه موکل (وکالت دهنده) می باشد.
  • شرایط لازم جهت ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه وکالتنامه
  • ۱ . اصل وکالتنامه تنظیم شده در دفترخانه های اسناد و ممهور به مُهر برجسته دفترخانه اسناد رسمی.
   ۲ . اصل شناسنامه موکل (وکالت دهنده).

   شرایط ترجمه مبایعه نامه

  • مبایعه نامه برای آنکه ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد، حتماً باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته دفترخانه باشد.در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه آن خودداری خواهند کرد.
  • قبل از هر چیز باید عنوان کنیم که اجاره نامه هایی که به صورت دستنویس و در بنگاه های معاملات ملک تنظیم می شوند، ارزش ترجمه رسمی (روی سربرگ قوه قضائیه و با مُهر مترجم رسمی دادگستری) را ندارند. این اجاره نامه ها ترجمه و با مُهر و سربرگ دفتر دارالترجمه تنظیم خواهند شد. امّا اجاره نامه هایی که دارای کد رهگیری بوده و به صورت تایپ شده تنظیم می شوند، ارزش ترجمه رسمی داشته و جهت تائید ترجمه به دادگستری و وزارت خارجه ارسال خواند شد.
  • جهت ترجمه و تائید این سند نیاز به اصل سند دارای کد رهگیری می باشد

   شرایط ترجمه تعهد نامه

  • ترجمه رسمی تعهدنامه از زبان فارسی به تمام زبان های زنده دنیا و از دیگر زبان ها به زبان فارسی با تائید دادگستری و وزارت خارجه برای ترجمه رسمی تعهدنامه، نیاز به اصل تعهدنامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی می باشد که دارای مُهر برجسته مربوط به دفترخانه اسناد باشد.
  • در صورتی که ترجمه سند نیاز به تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران را داشته باشد، باید شناسنامه متعهّد(تعهد دهنده) ضمیمه اسناد شده و به دادگستری و خارجه ارسال شود.
  • موارد لازم جهت ترجمه تعهّدنامه و تائید دادگستری و وزارت خارجه
   1. اصل تعهدنامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و ممهور به مُهر برجسته دفترخانه.
   2. اصل شناسنامه متعهد

    

   شرایط ترجمه اقرار نامه

   • اقرارنامه ای که ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد باید دارای شرایطی باشد، از جمله:
   • تنظیم در دفتر خانه های اسناد رسمی و روی سربرگ دفتر خانه و همچنین ممهور به مُهر برجسته دفترخانه باشد. در متن تنظیم شده صرفاً باید مشخصات فردی شخص آورده شوند و در صورتی که نیاز به آوردن آدرس محل سکونت باشد، نیاز با استشهاد از کلانتری محل می باشد (که البته به ندرت همکاری می شود)و در غیر اینصورت به جای آوردن آدرس در متن، بهتر آن است که قبض مربوط به آب، تلفن و یا گاز، در صورتی که به نام شما باشند بهترین راهکار است.
   • شرایط لازم جهت ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه
    1. اصل اقرارنامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و ممهور به مُهر برجسته دفترخانه.
    2. نیاز به اصل شناسنامه فرد اقرارکننده.

     

    شرایط ترجمه استشهادیه

   • استشهادیه برای آنکه ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد، حتماً باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته دفترخانه باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه آن خودداری خواهند کرد.

    شرایط ترجمه احکام دادگاه

   • حکم دادگاه در صورت اینکه روی سربرگ قوه قضائیه و با مُهر شعبۀ صادرکننده رای باشد، ارزش ترجمه دارد. اما جهت تائید ترجمه رسمی حکم دادگاه نزد دادگستری و وزارت خارجه، شعبه صادر کننده رای باید مُهر بلامانع بودن ترجمه را روی برگه حکم بزند. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت خارجه از تائید ترجمه رسمی حکم خودداری خواهند کرد.

    شرایط ترجمه اظهار نامه و دادخواست

   • ترجمه رسمی مربوط به اظهارنامه، دادخواست، وکالتنامه، تعهدنامه و دیگر موارد از این دست، صرفاً در صورتی ارزش ترجمه رسمی دارند که در دفتر اسناد رسمی (روی سربرگ دفتر اسناد رسمی) و ممهور به مُهر آنها باشند.همچنین جهت تائید ترجمه رسمی مدارک ذکر شده، نیاز به اصل شناسنامه فرد می باشد.

    شرایط ترجمه استعلام ثبت اسناد

   • استعلام ثبت اسناد بدون محدودیت ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد

    شرایط ترجمه مدارک و ریز نمرات دانشگاه سراسری

   • ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با امضاهای معرفی شده و مهر قابل قبول آن سازمان قابل تایید است.
   • جهت تائید ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی، این اسناد باید به تائید وزارت علوم (برای دانشگاه های دولتی) رسیده باشند. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی این اسناد خودداری خواهند کرد. کلیه مدارک آموزشی در مقطع کاردانی باید به تایید وزارت علوم (برای دانشگاه های دولتی) برسند.

    شرایط ترجمه مدارک ، ریز نمرات و دانش نامه های دانشگاه آزاد

   • ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان صادره از دانشگاه آزاد در سراسر ایران در صورتی که بدون لوگو باشند باید به تایید سازمان مرکزی (واقع در خیابان پاسداران، گلستان هشتم، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،اداره فارغ التحصیلی) با مهر و امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تایید و ترجمه است. دانشنامه های جدید و لوگو دار مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات قابل تایید و ترجمه می باشد.

    شرایط ترجمه مدارک ، ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه پیام نور

   • ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام نور ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با امضاهای معرفی شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در ابتدای جاده لشکرگ، روبروی جاده اوزگل، خیابان نخل، ساختمان داشگاه پیام نور، اداره خدمات آموزشی)  قابل تایید است  

    شرایط ترجمه کارنامه کنکور سراسری (سازمان سنجش)

   • کارنامه کنکور سراسری باید از طرف سازمان سنجش آموزش کشور صادر شود. کارنامه صادر شده کنکور روی سربرگ سازمان سنجش و با مهر سازمان سنجش بدون هیچ محدودیتی ارزش ترجمه رسمی دارد. جهت تائید ترجمه رسمی کارنامه کنکور نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به تائید اصل کارنامه کنکور نزد وزارت علوم می باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت علوم از تائید ترجمه کارنامه خودداری خواهند کرد.

    شرایط ترجمه سرفصل دروس 

   • ترجمه سرفصل دروس با مهر شورای عالی برنامه‌ریزی و وزارت علوم، قابل تایید است. ترجمه سرفصل دروس دانشگاه آزاد با مهر سازمان مرکزی قابل تایید است.
   • ترجمه سرفصل دروس دانشگاه های علوم پزشکی با ارائه گواهی تایید بلامانع بودن ترجمه قابل تایید است.

    شرایط ترجمه کارت نظام پزشکی 

   • جهت ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی به زبان انگلیسی و دیگر زبان های زنده، نیاز به اصل کارت می باشد. جهت تائید ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به دانشنامه تحصیلی رشته پزشکی می باشد و در غیر اینصورت دادگستری و وزارت خارجه از تائید ترجمه رسمی کارت خودداری خواهند کرد.

    شرایط ترجمه کارت نظام مهندسی

   • برای ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها نیاز به اصل کارت و یا پروانه فعالیت می باشد. جهت تائید ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به اصل دانشنامه تحصیلی در رشته مربوطه می باشد. ارائه اصل دانشنامه تحصیلی سندی می باشد جهت صحت کارت نظام مهندسی و یا پروانه فعالیت نظام مهندسی 

    شرایط ترجمه رتبه کنکور (رتبه قبولی)

   • گواهی رتبه قبولی صرفاً از طرف سازمان سنجش کشور صادر می شود. این گواهی باید روی سربرگ سازمان سنجش کشور و با مُهر تائید این سازمان باشد. برای ترجمه رسمی این گواهی ها، اصل گواهی ممهور کافی می باشد امّا در صورت نیاز به تائید ترجمه رسمی نزد دادگستری و وزارت خارجه، اصل گواهی باید به تائید وزارت علوم برسد. در غیر اینصورت ترجمه از طرف دادگستری و وزارت خارجه تائید نخواهد شد.
   • موارد لازم جهت ترجمه و تائید:
    1. اصل گواهی با سربرگ و مُهر سازمان سنجش کشور.
    2. تائید اصل گواهی از طرف وزارت علوم.

     

    شرایط ترجمه گواهی نامه های فنی حرفه ای

   • جهت ترجمه رسمی گواهینامه های فنی و حرفه ای صرفاً اصل گواهی لازم و کافی می باشد. امّا در صورت نیاز به تائید ترجمه نزد دادگستری و خارجه، این گواهینامه ها باید به تائید سازمان فنی و حرفه ای کشور برسند و در حقیقت صلاحیت این گواهینامه ها را مجدد تائید و بلامانع بودن ترجمه گواهینامه را اعلام کند.

    شرایط ترجمه گواهی مراکز آموزش زبان

   • جهت ترجمه رسمی گواهینامه های مراکز آموزش زبان، نیاز به اصل گواهی ها روی سربرگ این آموشگاه ها به همراه مهر آموزشگاه می باشد. همچنین جهت تائید ترجمه این گواهی ها در دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به کپی روزنامه یا مجوز آموزشگاه می باشد که روی آن مُهر آموزشگاه درج شده باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه این گواهی ها خودداری خواهند کرد.

    شرایط ترجمه گواهی دوره های کوتاه مدت شرکت ها و سازمان ها 

   • جهت تائید گواهینامه های کوتاه مدت نیاز به اصل گواهی به همراه کپی روزنامه رسمی و یا کپی مجوز فعالیت شرکت یا موسسه صادر کننده گواهینامه که روی آن مُهر شرکت یا موسسه خوده باشد، هست.

    شرایط ترجمه گواهی کار ادارات دولتی 

   • جهت ترجمه رسمی گواهی های کار از ادارات دولتی، این گواهی ها باید روی سربرگ شرکت مربوطه و با مهر و امضای شرکت باشد. جهت تائید ترجمه رسمی گواهی های کار ادارات دولتی نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به مدارک زیر می باشد:
    1.  کپی روزنامه رسمی شرکت که روی آن مهر شرکت خورده باشد.
    2. دانشنامه تحصیلی فرد (در صورتیکه در گواهی کار سمت شغلی فرد مشخص شده باشد).
    3. دفترچۀ بیمه فرد (دلیلی هست بر استخدام واقعی فرد در شرکت مورد نظر)

    *در صورت ناقص بودن هر یک از مدارک ذکر شده، دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی این گواهی های کار خودداری خواهند کرد.

    شرایط ترجمه گواهی کار کارخانه ها

   • گواهی های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از وی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسیمی قابل ترجمه و تایید است.

    شرایط ترجمه گواهی کار از واحدهای صنفی

   • گواهی های مزبور با تایید اتحادیه صنفی ذیربط  یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه  و تایید است .

    شرایط ترجمه گواهی کار مهدکودک 

   • گواهی های صادره  از مهدکودکها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند، با تایید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تایید است . گواهی های صادر شده از طرف مهد کودک ارزش ترجمه از زبان فارسی به تمام زبان های زنده را دارند. همچنین ترجمه رسمی این گواهی ها ارزش تائید در دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند.

    شرایط ترجمه گواهی کار از مطب پزشکان و دندانپزشکان

   • گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تایید است.

    شرایط ترجمه گواهی کار مشاغل آزاد 

   • تمامی گواهی های اشتغال روی سربرگ شرکت یا موسسه که دارای مُهر شرکت یا موسسه هستند ارزش ترجمه رسمی به تمام زبان ها را دارند. جهت تائید ترجمه رسمی این گواهی ها نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به کپی روزنامه رسمی و یا کپی از مجوز فعالیت شرکت یا موسسه صادر کننده گواهی می باشد که روی این روزنامه یا مجوز مُهر مربوط به شرکت درج شده باشد. از طرف دیگر نیاز به دفترچه بیمه و همچنین در صورت عنوان شدن سمت کاری فرد مورد نظر مثلاً به عنوان کارشناس فلان رشته، نیاز به دانشنامه تحصیلی فرد شاغل می باشد. کپی روزنامه رسمی و یا مجوز دلیلی برای وجود عینی شرکت می باشد. دفترچه بیمه دلیل بر اشتغال واقعی قرد در شرکت مورد نظر است. و دانشنامه تحصیلی در صورت نیاز، دلیل است بر دارا بودن مثلاً مدرک کارشناسی فرد در فلان رشته.

    شرایط ترجمه گواهی های کار شرکت ها 

   • گواهی های کار صادر شده از شرکت ها که روی سربرگ شرکت یا موسسه باشد و دارای مُهر شرکت باشند ارزش ترجمه رسمی به تمام زبان های زنده را دارند. برای تائید ترجمه رسمی این ” گواهی های کار ” نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به کپی روزنامه رسمی شرکت می باشد که روی آن مُهر شرکت درج شده باشد. همچنین نیاز به دفترچِ بیمه فرد و در صورت عنوان سمت شغلی، نیاز به دانشنامه تحصیلی می باشد.
   • شرایط ترجمه رسمی و تائید ترجمه رسمی گواهی های کار نزد دادگستری و وزارت خارجه:
    1. اصل گواهی کار روی سربرگ شرکت که روی گواهی مُهر شرکت درج شده باشد.
    2. کپی روزنامه رسمی شرکت که روی آن مُهر شرکت درج شده باشد.
    3. دفترچۀ بیمه فرد متقاضی (که بیانگر این هست فرد به طور واقعی با شرکت مورد نظر همکاری داشته است).
    4. در صورت قید شدن سِمَتِ شغلی، نیاز به اصل دانشنامه تحصیلی می باشد(دانشنامه سندی بر واقعی بودن میزان تحصیلات و سمت شغلی هست).

    *مدارک ذکر شده به دلیل جلوگیری از صدور و ترجمۀ گواهی های شغلی جعلی می باشد. در صورتیکه مدارک فوق به طور کامل فراهم نشوند، دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی گواهی های کار خودداری خواهند کرد.

    شرایط ترجمه گواهی کار از داروخانه ها

   • گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تایید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تاسیس داروخانه قابل ترجمه و تایید است .

    شرایط ترجمه گواهی کار بیمارستان ها و مراکز درمانی

   • جهت ترجمه رسمی گواهی های کار از بیمارستان، در صورتی که این گواهی ها روی سربرگ بیمارستان تنظیم شده و دارای مهر بیمارستان باشند، ارزش ترجمه رسمی را دارند. امّا جهت تائید ترجمه رسمی گواهی های کار صادر شده از بیمارستان ها نزد دادگستری و وزارت امر خارجه، نیاز هست که اصل این گواهی ها از طرف وزارت بهداشت تائید شده باشند. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی آنها خودداری خواهند کرد

    شرایط ترجمه گواهی کار اساتید دانشگاه

   • ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی جهت ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاههای دواتی، گواهی باید روی سربرگ دانشگاه و با مهر دانشگاه تنظیم شده باشد. جهت تائید ترجمه این گواهی ها نزد دادگستری و وزارت خارجه، اصل گواهی ها باید به تائید وزارت علوم برسد. علاوه بر موارد ذکر شده نیاز به حکم کارگزینی اساتید می باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت خارجه از تائید ترجمه خودداری خواهند کرد. 

    شرایط ترجمه گواهی های آژانس هواپیمایی 

   • گواهی های صادر شده از آژانس های هواپیمایی ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. 

    شرایط ترجمه کارت واکسیناسیون

   • کارت واکسیناسیون با تایید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تایید است رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود نیز قابل ترجمه و تایید است .

    شرایط ترجمه قبض تلفن ، آب ، برق و گاز

   • اصل قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن قابل ترجمه و تایید است .

    شرایط ترجمه فیش های حقوقی 

   • فیشهای حقوقی ادارت دولتی با مهر کار گزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تایید بوده و فیشهای حقوقی غیر دولتی با مهر و امضا شرکت همراه با روزنامه رسمی(با مهر شرکت یا روزنامه رسمی کشور) قابل ترجمه و تایید است

    شرایط ترجمه موجودی حساب بانکی

   • گواهی موجودی حسابهای بانکی تا مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۱۰۰ ریال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضا بانک ذیربط قابل ترجمه و تایید است و مازاد بر آن باید به تایید امضا کننده مجاز برسد گواهی های گردش مالی حسابهای بانکی  که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضا معرفی شده بانک قابل ترجمه  تایید می باشد .

    شرایط ترجمه گذرنامه

   • ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن کپی آن توسط مترجم قابل تایید در قوه قضائیه می باشد و گذرنامه های موعد منقضی نیز بمنظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست .

    شرایط ترجمه کارت بازرگانی

   • کارت بازرگانی قابل ترجمه و تایید است همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردید قابل ترجمه و تایید می باشد .

    شرایط ترجمه گواهینامه دریانوردی

   • گواهینامه های دریانوردی با مهر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تایید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تایید می باشد .

    شرایط ترجمه احکام قهرمانی و رشته های ورزشی

   • احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدارسیون ورزشی قابل ترجمه و تایید می باشد

    شرایط ترجمه بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات

   • بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی ، یا وزرات راه و ترابر قابل ترجمه و تایید است .

    شرایط ترجمه گواهی کشتیرانی

   • گواهی های صادره از شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر شکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تایید است .

    شرایط ترجمه گواهی وکلا

   • گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تایید کانون وکلا یا مراکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قابل ترجمه و تایید است

    شرایط ترجمه گواهی های فرهنگی هنری

   • گواهی های صادره از فرهنگسرا ها و مراکز فرهنگی ، هنری با تایید وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه  تایید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا موسسات هنری باستناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند اداره ارشاد آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز موسسه در امور فرهنگی هنری ، قابل ترجمه و تایید است.

    شرایط ترجمه لیست بیمه

   • لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگه پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تامین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تایید است .

    شرایط ترجمه اساسنامه / سهام و آگهی تغییرات

   • اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهار نامه شرکتها : با مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تایید می باشد
   • اوراق سهام شرکت های سهامی عام : حاوی مهر و امضا شرکت صادره کننده قابل ترجمه و تایید است
   • اوراق سهام صادره از سازمان اوراق بورس قابل ترجمه و تایید است
   • اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان ، در صورت ذکر شرکت نامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه  و تایید است .
   • اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه و تایید است .
   • تبصره : چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ صد میلیون ریال  بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است .

    شرایط ترجمه قرارداد شرکت های خصوصی

   • قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل ترجمه و تایید است . قرار دادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تایید است . البته اخیرا قوه قضاییه اساسنامه های برابراصل شده توشط اداره ثبت شرکت ها را تایید نمی کند و ارائه اصل اساسنامه شرکت ها الزامی است.

    شرایط ترجمه گواهی مالیاتی

   • گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تایید است. ترازنامه شرکتهای دولتی با تایید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیر دولتی با تایید- حسابرسان خبره و تایید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تایید می باشد شرکت ها و موسسات حسابرسی نیز میتواند برای سایر شرکت ها تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت و تایید الزامی است .

    شرایط ترجمه گواهی بیمه

   • گواهی های صادره از شرکت ها بیمه مانند : بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تایید است.

    شرایط ترجمه گواهی اتباع بیگانه

   • کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از ادراه امور اتباع بیگانه وابسته به وزرات کشور در صورتی قابل ترجمه و تایید است که دارنده کارت از سوی اداره مزبور کتباً معرفی شده باشد . کارت تردد اتباع خارجی  جهت استفاده داخلی است و قابل ترجمه و تایید نمی باشد گواهی های صادره از سوی وزرات کشور در خصوص احوال شخصیه اتباع بیگانه مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر و … قابل ترجمه و تایید است . 

    شرایط ترجمه گواهی ولادت اتباع خارجی در ایران

   • برای تایید گواهی ولادت اتباع خارجی در ایران لازم است قبل از ترجمه اصل گواهی ولادت به همراه مدارک اقامتی والدین در ایران توسط اداره ثبت احوال وزارت خارجه تایید شود سپس به هر زبانی که می خواهند ترجمه نمایند