اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  معیارهای ارزیابی آزمون اسپیکینگ آیلتس

  در این مقاله شما خواهید آموخت که چگونه مهارت های صحبت کردن شما در آزمون اسپیکینگ آیلتس ارزیابی می شود.
  نمرات اسپیکینگ آیلتس با استفاده از ۴ معیار محاسبه می شود:

  • Fluency and coherence

  • Lexical Resource

  • Pronunciation

  • Grammatical Range and Accuracy

   

   

   

  IELTS Speaking marking criteria

  IELTS Speaking marking criteria

  Fluency and Coherence = چگونگی واضح بودن و ساختار سخنان شما.

  راهکارهای افزایش امتیاز برای FC

  • با پیوند دادن بین کلمات و نشانه ها جملات خود را به هم مرتبط کنید
  • پاسخ های خود را گسترش دهید، تمام جزئیات مربوطه را اضافه کنید
  • پیوسته و به طور روان سلیس صحبت کنید
  • از مکث ها به طور صحیح استفاده کنید

  Lexical Resource = واژگان شما چقدر خوب هستند.

  راهکارهای افزایش امتیاز برای LR

  • از طیف گسترده ای از واژگان استفاده کنید
  • در مورد موضوعات مختلف، با استفاده از کلمات مناسب بحث آزاد داشته باشید
  • رسمی یا نیمه رسمی صحبت می کنند
  • کلمات را با دقت انتخاب کنید
  • از جملات اصطلاحی (idioms) استفاده کنید

  ;

   

   Pronunciation = لهجه انگلیسی شما چگونه است؟

  راهکارهای افزایش امتیاز برای P

  • واژه ها را به وضوح بیان کنید
  • سخنرانی خود را ضبط کنید و روی کلماتی که اشتباه می گویید کار کنید
  • استرس کلمات و جملات را به درستی بکار گیرید
  • زیر و بمی صدا را به درستی لحاظ کنید

  Grammatical Range and Accuracy = گرامر شما چقدر خوب است.

  راهکارهای افزایش امتیاز برای GRA

  • اجتناب از اشتباهات دستوری
  • سعی کنید از ساختارهای پیشرفته تر گرامری مانند (جملات مجهول، زمان های مختلف، جملات شرطی و غیره) استفاده کنید.

  IELTS Speaking marking criteria

  محاسبه نمره نهایی اسپیکینگ آیلتس

  هر یک از این معیارها نمره ای را از ۰ تا ۹ امتیاز دریافت می کند. پس از آن، یک میانگین محاسبه شده برای تعیین نمره کل بخش انجام می شود.
  به عنوان مثال اگر نمرات شما عبارتند از
  FC : 7
  P : 8
  LR : 7
  GR : 6
  نمره کل شما (۷ + ۸ + ۷ + ۶) / ۴ = ۷

  به عنوان مثال، اگر علائم شما عبارتند از:
  FC: 7.5
  P: 7.0
  LR: 7.0
  GR: 7.5
  سپس نمره کل (۷.۵ + ۷.۰ + ۷.۰ + ۷.۵) / ۴ = ۷.۲۵
  بنابراین نمره کل بخش اسپیکینگ شما به ۷.۵ میرسد.