اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  ویرایش زبانی-ساختاری

  موسسه فونتیک ارائه دهنده خدمات ویرایش زبانی-ساختاری ترجمه رسمی، ترجمه غیر رسمی و ویراستاری، خدمات ویراستاری خود را در قالب ویرایش زبانی-ساختاری ارائه می دهد.  ویرایش زبانی-ساختاری شامل موارد زیر می باشد:

  • ابهام‌زدایی از عبارت‌های نارسا، مبهم، متناقض، نامفهوم و عامیانه

  • اصلاح انحراف از زبان معیار و یک‌دست کردن زبان نوشته

  •  انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیر فارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت‌های تکراری و زائد، عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض

  • رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله‌بندی

  • ساده‌سازی و روان‌سازی متن از نظر جمله‌بندی

  • کوتاه کردن جمله‌های طولانی

  • گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب

  در صورتی که تمامی موارد برای ویرایش مد نظر شما است تنها با انتخاب گزینه ویرایش زبانی-ساختاری تمامی موارد  انجام خواهد پذیرفت. در غیر این صورت با انتخاب هریک از زیر مجموعه ها به صورت جداگانه موارد درخواستی مورد نظر شما اعمال خواهد شد.

  برای ارسال فایل خود اینجا را کلیک کنید