اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  دپارتمان ترجمه

  خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی

  ثبت پروژه و دریافت پیشنهادات مختلف

  فایل های خود را ارسال کرده و پیشنهادات قیمت و زمان را از مترجمین دریافت کنید

  ارسال پیشنهاد برای پروژه های ثبت شده

  پروژه های ثبت شده را مشاهده کرده و پیشنهادات قیمت و زمان خود را ارسال کنید

  خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی

  ثبت پروژه و دریافت پیشنهادات مختلف

  فایل های خود را ارسال کرده و پیشنهادات مختلف قیمت و زمان را از مترجمین متخصص ما دریافت کنید

  ارسال پیشنهاد برای پروژه های ثبت شده

  پروژه های ثبت شده را مشاهده کرده و پیشنهادات قیمت و زمان خود را ارسال کنید

  مترجم فونتیک چگونه کار میکند​؟

  description of gif

  ترجمه فونتیک

  ماک آنلاین آیلتس فونتیک

  دریافت پیشنهادات مختلف

  بعد از ارسال پروژه چندین پیشنهاد قیمتی و زمانی مختلف از مترجمین حرفه ای ما دریافت خواهید کرد

  ماک آنلاین آیلتس فونتیک

  ارتباط آنلاین با مترجم

  جهت اطلاع از میزان روند کار میتوانید به صورت آنلاین با مترجم خود در ارتباط باشید

  مشاهده پروفایل مترجمین

  امکان مشاهده نمونه های کارهای قبلی مترجم و خواندن نظرات دیگران درباره کیفیت کار آنها 

  پرداخت هزینه پس از رضایت

  در صورت رضایت کامل از پروژه هزینه واریزی شما به مترجم انتقال داده می شود

  بهترین کارشناسان موسسه فونتیک

  امیر شمس

  گروه مهندسی برق

  آرزو یگانه

   گروه پزشکی و ژنتیک

  مریم رضوانی

  گروه حقوق و فلسفه

  سینا رحیمی

  گروه مهندسی کامپیوتر

  شیوا حامدی

  گروه ریاضی فیزیک

  عارف محمدیان

  گروه مهندسی برق

  احسان حاجی زاده

  گروه جامعه شناسی

  رضا اکبری زاده

  گروه مالی و اقتصاد