اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  •    یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • قیمت پیشنهادی شما برای 61052 توسط ahmadza    ahmadza پذیرفته شد در ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

  ثبت پروژه

  1 انتخاب طرح
  • تـرجـمـه غیررسـمی

   خدمات ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه کتاب و انواع مقالات علمی دانشجویی و تخصصی، کاتالوگ، وب سایت، ترجمه فایل های صوتی و تصویری

   انتخاب
  • تـرجـمـه رسـمـی

   خدمات ترجمه رسمی شامل ترجمه شناسنامه، مدارک رسمی جهت مسافرت های توریستی، تحصیلی و اقامتی مدارک، ریز نمرات دانشگاهی، مدرک تحصیلی

   انتخاب
  • تـایپ و ویـراستـاری

   خدمات تایپ انواع متون فارسی، انگلیسی و فرانسوی، فرمول، جداول و فلوچارت و همچنین ویراستاری فنی و محتوایی کتاب، مقاله و پایان نامه

   انتخاب
  2 ورود یا ثبت نام
  3 جزئیات پروژه خود را وارد کنید